Blokklánc tanácsadás

Konzultáció és audit

A blockchain technológiát sokan a bitcoinnal és más kriptovalutákkal azonosítják, pedig azon túl is számos felhasználási módja létezik, és valamennyi iparágban áttörést eredményezhet.

A blokklánc technológia két legfontosabb tulajdonsága, hogy új formát kínál az adatok kezeléséhez, illetve lehetőséget teremt az értékek digitalizációjára, közvetítésére és a velük való kereskedésre. Tekinthetjük tehát az adatbázisok új generációjának, valamint új üzletfejlesztési eszköznek vagy modellnek az értékek digitalizációja által.

A blockchain/blokklánc technológia újraértelmezi a digitális térben az adatmegosztás, az átláthatóság és a bizalom fogalmát, ezért minden olyan területen változást hozhat, ahol a partneri/üzleti kapcsolat közösen elfogadott, megkérdőjelezhetetlen hitelességű adatokon nyugszik.

A tanácsadási szolgáltatásaink célzottabb konzultációra adnak lehetőséget, ahol a DigitalTech EDIH szakértői testreszabott ötleteket és megoldásokat tudnak kínálni a blokklánc használatára, illetve válaszokat adnak a témában felmerülő kérdésekre.

Teljes tanácsadási portfólió

Blockchain alkalmazhatósági elemzés és tipikus használati esetek

Tanácsadási szolgáltatásokat nyújtunk annak eldöntésére, hogy a blokklánc/elosztott főkönyvi technológia (DLT) alapú megközelítések alkalmazása célszerű és hasznos-e egy konkrét digitalizálási vagy innovációs cél elérése, illetve a várható üzleti előnyök szempontjából. A kkv-szektor számára az ötletelés és a tervezési gondolkodás megkönnyítése érdekében csomagokat állítunk össze tipikus innovációs esetekből, mint adathitelesítés, ellátásilánc- és eszközkövetés, intelligens szerződések, identitáskezelés. 

Követelmény és üzleti modell vezérelt platform kiválasztása és műszaki tervezés

A blokklánc-hálózat típusának (nyilvános vagy az együttműködő szervezetek között teljesen zárt hálózat) és az adott technológiai platformnak a kiválasztása döntő lépés a sikeres blokklánc alapú megoldások tervezésében. Tanácsadói és szakértői szolgáltatásokat nyújtunk ezen döntések meghozatalában, az üzleti és extrafunkcionális (teljesítmény, megbízhatóság, rugalmasság, biztonság, titoktartás/adatvédelem) követelmények szisztematikus elemzése alapján. Az alapplatform kiválasztását követően további tanácsadói szolgáltatást nyújtunk egy életképes műszaki koncepció kialakításához.

Meglévő együttműködések és folyamatok áttelepítése blokkláncba, „blokkláncosítás”

A blokklánc és az elosztott főkönyvi technológiák egyik tipikus alkalmazási területe egy már meglévő digitalizált vállalati/szervezeti (együtt)működés áttelepítése egy új, „biztonságos, hitelességet és letagadhatatlanságot biztosító” platformra. Egy ilyen migráció/fejlesztés megnövekedett bizalomhoz, az üzleti folyamatok felgyorsulásához és az egyeztetési/adminisztrációs folyamatok/igények, valamint a vitás helyzetek számának radikális csökkenéséhez vezethet.

Szakértői és tanácsadói szolgáltatásokat nyújtunk a megfelelő módszertan kidolgozásához és annak végrehajtásához. A szervezetközi üzleti folyamatok migrációs aspektusai (kooperatív munkafolyamatok végrehajtása, „érkeztetett” üzenetküldés, közösen kezelt adatok stb.) a „blokkláncosítás” különösen jól ismert és hasznos alkalmazási esetei. Tanácsadási szolgáltatásokat és szakértői útmutatást nyújtunk ebben a témában, valamint a kifejezetten folyamatmodellként (pl. BPMN, azaz Business Process Model and Notation formátumban) rögzített folyamatokhoz gyors prototípuskészítési lehetőségeket kínálunk.

Blokklánc integráció tervezése és megvalósítása

Egy tipikus, több szervezetet átfogó blokklánc-alkalmazásnak integrálódnia kell a résztvevő szervezetek meglévő rendszereivel és folyamataival. Ennek az integrációnak számos kritikus pontja és szempontja van, ezért körültekintő és szisztematikus tervezést igényel. Fontos példa az eltérő adatmodellek fogalmi harmonizációja a közös főkönyvi modell létrehozásához. Egyre inkább igaz az is, hogy a blokklánc alapú megoldásokhoz több blokklánc-hálózat integrálása szükséges (például nyilvános hálózat és privát „oldallánc” összekapcsolása). Tanácsadási és szakértői szolgáltatásokat nyújtunk a megfelelő integrációs megközelítés és technológia kiválasztásában a projekthez és az integrációs tervezéshez.

Self-Sovereign Identity (SSI), European Blockchain Services Infrastructure (EBSI)

Technológiai értékelési és alkalmazási szolgáltatásokat nyújtunk az Európai Blockchain Szolgáltatási Infrastruktúra (EBSI), illetve tágabb összefüggésben a decentralizált identitáskezelés és a Self-Sovereign Identity (SSI) számára.

Platform szakértői szolgáltatások és oktatás (műszaki)

Szakértői szolgáltatásokat és oktatást nyújtunk a meghatározó blokklánc platformokhoz, mint a Hyperledger Fabric és az Ethereum. Fabric esetén a szolgáltatás rendszermérnöki aspektusokra is kiterjed, a hálózattervezéstől az intelligens szerződés-végrehajtáson át a teljesítmény biztosításáig.

Blockchain teljesítmény, teljesítőképesség és megbízhatóság biztosítás (műszaki)

Azon megbízások esetében, ahol már rendelkezésre állnak a tervezési prototípusok, PoC-k vagy MVP-k, empirikus teljesítmény- és megbízhatóságelemzési szolgáltatásokat nyújtunk (amely nagymértékben automatizált hatáselemzésen alapul), amelynek eredményei felhasználhatóak a Test before Invest szolgáltatás keretében is. A tesztelések során észlelt hibák kiváltó okainak elemzését is elvégezzük, és szükség szerint javaslatokat teszünk a javításra. A szolgáltatás a Hyperledger Fabric-re összpontosít, de elérhető Ethereum, valamint Ethereum-kompatibilis/származott platformokon is. Nagyon kritikus felhasználási esetekben validációs célú hibainjektálási kampányok tervezését is elvégezzük.

Digitális bizalommal kapcsolatos általános jogi és üzleti szolgáltatások

Blockchain/token alapú fejlesztésekhez/vállalkozásokhoz kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások, amelyek az adatvédelemre, a szellemi tulajdon védelmére, a fogyasztóvédelemre és a pénzpiaci szabályozási szempontokra, valamint az ehhez kapcsolódó jogi keretrendszerre összpontosítanak. Mindez kiegészül a közigazgatás számára nyújtott igény szerinti jogszabályi fejlesztési javaslatokkal, esetleg országbenchmarkokkal. Az előzőekhez kapcsolódó auditok lefolytatása.

Szolgáltatások a digitális bizalom speciális jogi követelményeiben

Jogi tanácsadás a blokklánc technológiával kapcsolatos területeken (pl. tokentípus meghatározása, okos szerződések jogi értékelése, kriptoeszközök szabályozási szempontjainak értékelése stb.).  A vonatkozó audit lefolytatása.

A digitális bizalom gazdasági és pénzügyi követelményeivel kapcsolatos szolgáltatások

Blockchain/tokenalapú vállalkozásokhoz kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások, amelyek segítséget nyújtanak ezen vállalkozások gazdasági és pénzügyi folyamataihoz (cash-flow, fenntarthatóság stb.) .

A digitális bizalmi tokengazdaság feltételeihez kapcsolódó szolgáltatások

A DigitalTech EDIH e szolgáltatás keretében segít felkészíteni az EDIH ügyfeleket az új (token)gazdaság funkcionalitására. Ebben az új gazdasági mechanizmusban (tokengazdaságban, sőt web3-ban is) egy kkv-nak vagy a közszféra  egy szereplőjének újfajta gazdasági és jogi környezetre van szüksége a mindennapi működésében. A tokengazdaság kifejezés minden olyan tevékenységet magában foglal, amely tokenekkel és közgazdaságtannal kapcsolatos. Ilyen tevékenység például annak meghatározása, hogy tokenkibocsátáskor mennyi tokent érdemes kiadni, milyen kategóriákkal (biztonsági, pénzügyi stb.), vagy hogy a tokenek értékesítése milyen formában (private/public) és ütemben történjen.

Digitális üzleti folyamatok szolgáltatástervezése, meglévő folyamatok átalakítása, termékfejlesztés

A digitalizálás alatt álló KKV üzleti folyamatai a digitális térben markánsan másképp fognak kinézni, mint a fizikai térben. Így amikor egy üzleti folyamatot a digitális térre terveznek, annak üzleti logikája is más lesz. Szolgáltatásainkkal támogatjuk a digitális termékhez szükséges termékfejlesztési folyamatokat, beleértve a szolgáltatástervezést, a UX tervezést és egyéb kapcsolódó tervezési folyamatokat.

A folyamat fő lépései:

  1. előzetes felmérések,
  2. fejlesztési terv készítése,
  3. tanácsadói szolgáltatások elvégzése.
Speciális kriptoeszközök (pl. NFT) létrehozásával kapcsolatos szolgáltatások

Még egy kriptovaluta modellezése és létrehozása is nagyon speciális tudást igényel, több mint egy évtizedes fennállásuk ellenére. Ezzel szemben a különleges kriptoeszközöket, amelyek egész iparágak forradalmasításának ígéretét hordozzák, a közvélemény még kevésbé érti. Jó példák és hasznos megoldások a művészet digitális jogainak védelmére használt NFT-k, amelyeket egyre gyakrabban alkalmaznak különböző területeken (pl. szobrászok, zenészek). Ez a blokklánc tanácsadási szolgáltatás az ilyen megoldások létrehozására alkalmas.

EBSI – üzleti tervezés támogatása az európai blokklánc szolgáltatási infrastruktúrát célzó alkalmazásokhoz

Az Európai Blockchain Szolgáltatási Infrastruktúra (EBSI) célja, hogy a blokklánc erejét a közjó érdekében hasznosítsa. Bár jelenleg a közszféra szolgáltatásaira összpontosít, hosszú távú célja a felhasználók szélesebb körét is elérni. Az egész EU-ra kiterjedő megoldásokat létrehozni kívánó kkv-knak érdemes felmérniük az EBSI által kínált jelenlegi és közeljövőben rejlő lehetőségeket.

Képzési portfólió

Képzéseinről az alábbi gombra kattintva érhető el további információ.

Hogyan lehet jelentkezni a konzultációra?

A programba történő jelentkezés során a vállalkozás több igényfelmérő egyeztetésen esik át, amelyek segítik a szakmai orientációban. Ennek eredményeként kollégáink a vállalkozás igényeire szabott szolgáltatásokat határoznak meg és ajánlanak ki. A vállalkozás az ajánlatokat elfogadva veheti igénybe a szolgáltatásokat – párhuzamosan akár többet is –, amely során auditáció, konzultáció és képzés is történhet.

A szolgáltatások térítésmentesek, nem jelentenek a vállalkozás számára közvetlen anyagi kiadást, mivel az egyébként minden hazai cég számára rendelkezésre álló „de minimis” keretből lehet igénybe venni a szolgáltatásokat. A de minimis egy vállalkozástámogatás, amely a cégek versenyképességének növelése céljából jött létre, segítve fejlődésüket a piacon.

Ismered már az EDIH programban való részvétel folyamatát?

Ha még nem, látogasd meg a Hogyan működik oldalunkat, ahol megismerheted a teljes folyamat egyes állomásait, a konzultáció térítésmentes igénybevételének feltételeit.

Jelentkezés

A jelentkezés gombra kattintva átirányítunk a jelentkezői űrlapra!

Blokklánc konzultációt szeretnél igénybe venni?

Jelentkezz az általad kiszemelt konzultációra az alábbi gombra kattintva!

Nem tudod még, mi adhat megoldást, de fejlődni szeretnél?

Jelentkezz az alábbi gombra kattintva, és kollégáink segítenek a megfelelő orientációban!

Segítségre van szükséged?

Írj nekünk!

Munkatársunk a lehető leghamarabb felveszi veled a kapcsolatot.

Név(Kötelező)
background glow 02
background glow 02

A „DigitalTech EDIH” c. projekt megvalósulását Magyarország Kormánya, illetve a Miniszterelnökség Területfejlesztési Parlamenti Államtitkársága támogatta.

A DigitalTech EDIH projektet megvalósító konzorcium részére 1.080.000.000 Ft költségvetési támogatás került megítélésre a közvetlen irányítású európai uniós programokban való magyar részvétel növeléséről, valamint egyes közvetlen uniós pályázatok önerő költségének biztosításáról szóló 1612/2022. (XII. 13.) Korm. határozat keretében.

Elérhetőségek

info [kukac] digitaltechedih.hu

EIT Digital Budapest CLC
1117 Budapest, Bogdánfy Utca 10/a.
© 2023 DigitalTech EDIH Magyarország.
Minden jog fenntartva.