Kiberbiztonsági tanácsadás

Konzultáció és audit

2021-ben 281,5 millió ember valamilyen típusú személyi adata került veszélybe azzal, hogy interneten keresztül illetéktelenek birtokába jutott. Az Európai Bizottság szerint 2020-ban 5,5 milliárd euró volt a kiberbűnözés költsége a globális gazdaság számára. 

A kiberbűnözés jelentette veszélyt felismerő vállalati szektor majdnem háromnegyede erősített vagy erősíteni tervez a kibervédelem területén akár piaci szereplőkről, akár a közszféra szervezeteiről van szó.

A tanácsadási szolgáltatásaink célzottabb konzultációra adnak lehetőséget, ahol a DigitalTech EDIH szakértői testreszabott válaszokat tudnak nyújtani az ügyfeleknél felmerülő kiberbiztonsági problémákra.

Teljes tanácsadási portfólió

Biztonsággal kapcsolatos orientáció

A szolgáltatás célja az érdeklődő kliensek segítése a számukra releváns biztonsági kockázatok azonosításában és a DigitalTech EDIH azon kapcsolódó tanácsadás szolgáltatásainak kiválasztásában, melyek a kliens számára hasznosak lehetnek az azonosított kockázatok kezelésének tekintetében.

Biztonsági/technológiai érettségi szint felmérése

A szolgáltatás célja a kliens segítése abban, hogy felmérje és megértse a saját biztonsági/technológiai érettségi szintjét. Az érettségi szint felmérése a klienssel folytatott irányított beszélgetésben vagy egy érettségi szint felmérését szolgáló formalizált kérdőív kitöltésén keresztül történik. A szolgáltatás részeként a kliens visszacsatolást kap arról is, hogy milyen módon növelheti biztonsági/technológiai érettségi szintjét, illetve milyen DigitalTech EDIH tanácsadás szolgáltatások igénybe vétele segítheti ebben.

Biztonsági/technológiai érettségi szint fejlesztése

A szolgáltatás célja a kliens segítése biztonsági/technológiai érettségi szintjének növelésében. Ez magában foglalhatja egyedi, a kliens részére testreszabott tudásanyag kidolgozását és átadását, illetve komplexebb esetben, segítség nyújtását egy biztonsági/technológiai érettségi szint növelését célzó szisztematikus program kialakításában és végrehajtásában, beleértve a célok és a mérhető teljesítménymutatók  meghatározását, a megfelelő módszerek, eszközök azonosítását, a releváns folyamatok megtervezését, és a program költségeinek becslését.

Kockázat-menedzsment támogatása

A szolgáltatás célja a kliens segítése a kockázat alapú szemlélet megértésében és elsajátításában a biztonság és az adatvédelem területén, valamint a biztonsági és az adatvédelmi kockázatok kezelésére alkalmazható módszerek és eszközök azonosításában és használatában, beleértve a kockázatbecsléssel és a kockázatok elhárításával kapcsolatos módszereket és eszközöket.

Szabályozásoknak való megfelelés támogatása

A szolgáltatás célja a kliensek segítése abban, hogy azonosítsák a számukra releváns biztonsági vagy adatvédelmi törvényeket és szabályozásokat, és az alkalmazható biztonsági vagy adatvédelmi szabványokat és legjobb gyakorlatokat. Azon kliensek számára, akiknek jogszabályi megfelelőségi kötelezettségeknek vagy általánosan elfogadott iparági követelményeknek kell eleget tenniük, segítünk azonosítani a megfelelőség biztosítására használható módszereket, eszközöket, és folyamatokat.

Biztonsági követelmények azonosításával kapcsolatos tanácsadás

A szolgáltatás keretében konzultációs jellegű támogatást nyújtunk számítógépes rendszerek, digitális termékek, vagy szolgáltatások biztonságos működéséhez szükséges elvárások meghatározásával kapcsolatban. Ezek a követelmények a tervezés kiindulópontját és az implementáció alapját jelentik. A szükséges biztonsági követelmények meghatározása érdekében segítünk a rendszerrel/termékkel/szolgáltatással kapcsolatos releváns fenyegetések és a lehetséges támadási forgatókönyvek azonosításában, valamint az ebből fakadó biztonsági követelmények megértésében.

Biztonsági megoldásokkal kapcsolatos tervezés, modellezés támogatása

A szolgáltatás célja, hogy segítséget nyújtson azoknak az ügyfeleknek, akik már rendelkeznek termékeikre, szolgáltatásaikra vagy számítógépes rendszereikre vonatkozó biztonsági specifikációval. A megadott specifikációk alapján a szolgáltatás biztonsági architektúra tervezésével kapcsolatos kérdésekben nyújt segítséget, beleértve a követelmények kielégítésére használható mechanizmusok azonosításának, ezek egy rendszerbe integrálásának, és az így kialakított architektúra analízisének támogatását.

Szoftverbiztonsággal kapcsolatos tanácsadás

A digitális átalakulás következtében sok vállalkozást/szervezetet érint a szoftverfejlesztés, de sokan még mindig nem tudták a biztonságot integrálni a szoftverfejlesztési életciklus (SDLC) modelljükbe. Ennek a szolgáltatásnak az a célja, hogy segítsünk az ügyfeleknek azonosítani a fejlesztési folyamataik biztonsági hiányosságait és kiküszöbölni azokat, pl. biztonságos programozási módszertanok alkalmazásával. Rávilágítunk továbbá a statikus szoftverelemzés jelentőségére, segítünk kiválasztani az ügyfél igényeinek leginkább megfelelő szoftverbiztonsági elemzési módszereket és eszközöket, tanácsot adunk ezek használatában, az elemzések eredményeinek értelmezésében, és az azonosított hibák javításában.

Rendszerintegráció támogatása

A modern IT rendszerek egyre több belső és külső szolgáltatást használnak céljaik elérése érdekében. Emiatt egy rendszer biztonságra ma már jelentősen függ az általa használt és integrált szolgáltatások biztonságától. Ezen szolgáltatások integrálásának kérdését figyelembe kell venni egy fejlesztési folyamat vagy bármilyen biztonsági analízis során. Ez a tanácsadás szolgáltatás segít azonosítani, hogy a kliens által használt üzleti és technológiai környezetben milyen jellegű szolgáltatási függőségek kritikusak, valamint milyen minőségi tulajdonságokat fontos definiálni és folyamatosan mérni ezen szolgáltatásokhoz. Ezek után a konzultációs során átnézzük a jelenlegi szolgáltatásintegrálási, naplózási és mérési gyakorlatokat, és javaslunk olyan további jó gyakorlatokat, amik relevánsak lehetne a kliens számára.

Informatikai rendszerek biztonságos üzemeltetésével, üzemeltetési adatok elemzésével kapcsolatos tanácsadás

A szolgáltatás célja a kliensek segítése IT infrastruktúrájuk biztonságos üzemeltetésében, ide értve (de nem kizárólag erre limitálva) Windows és Linux szerverek és munkaállomások, lokális hálózatok, és alapvető szolgáltatások (pl. Active Directory, virtuális magánhálózatok, és DHCP) működtetését. Ezen kívül, támogatást nyújtunk biztonsági incidensek hatásos kezelésével kapcsolatban, elsősorban a megelőzésre fókuszálva, azaz például a szükséges műszaki előkészületi lépésekkel és egy incidenskezelő csapat felállításával kapcsolatban, de érintve az incidens elemzés fázisban használható módszereket és eszközöket is. Fontos kihangsúlyozni, hogy nem nyújtunk incidenskezelés szolgáltatást (pl. nem állítunk vissza adatokat egy zsarolóvírus támadás után), csupán tanácsot adunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet hatásosan felkészülni egy biztonsági incidensre (pl. zsarolóvírus támadásra).

Továbbá, az informatikai rendszerek és szolgáltatások üzemeltetése és karbantartása során számos olyan adat keletkezik, amelyek részletes elemzése alapvető hozzájárulást jelenthet a fejlesztési és karbantartási folyamat hatékonyságának, valamint a termék és szolgáltatás minőségének és biztonságának javításához. Pl. egy ilyen adatelemzés képes feltárni a hatékonyság és a szolgáltatásminőség szempontjából kritikus szűk keresztmetszeteket és hibaforrásokat. Ebben a szolgáltatásban támogatást adunk az üzemeltetési adatok gyűjtésével, tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos folyamatok kialakításában, valamint adatok vizualizációjával kapcsolatban.

Informatikai rendszerek tesztelésével és helyesség-bizonyításával kapcsolatos tanácsadás

A szolgáltatás célja az ügyfelek támogatása informatikai rendszerek vagy szolgáltatások szisztematikus tesztelésében, esetleg komplexebb, formalizált helyesség-bizonyítási módszerek alkalmazásában. A tesztelés és a különböző kód átvilágítási technikák a szoftveralapú rendszerek minőségének mérésére és javítására szolgáló általános módszerek. A kritikus alkalmazási területeken (pl. autóipari, orvosi, pénzügyi vagy energetikai rendszerek) azonban néha további bizalmi szintre van szükség. A formális verifikációs technikák olyan precíz matematikai algoritmusokon alapuló technikák, amelyek segítségével bizonyítani lehet egy rendszer valamilyen fontos tulajdonságát, vagy példákat lehet mutatni arra, hogy a rendszer hogyan hibásodhat meg. Ezek a technikák előzetes munkabefektetést igényelnek a rendszer modellezéséhez és elemzéséhez, de később olyan problémákra is fényt deríthetnek, amelyeket a hagyományos módszerekkel különösen nehéz feltárni.

Egyéb biztonsági tanácsadás

Ezen szolgáltatás keretében igyekszünk támogatni ügyfeleinket minden olyan biztonsággal kapcsolatos problémakörben, melyhez rendelkezünk szakértővel. Ez magában foglalja többek között a beágyazott rendszerek (pl. járművek, ipari vezérlőrendszerek, IoT rendszerek) biztonságával kapcsolatos kérdéseket, a kriptográfiai megoldások (beleértve a poszt-kvantum kriptográfiai algoritmusok) helyes alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket, a gépi tanulásra épülő rendszerek/szolgáltatások biztonsági kérdéseit, a személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdéseket, és a blokklánc technológiák alkalmazását biztonsági feladatokban.

Test-before-invest tanácsadás

Ezt a szolgáltatást olyan ügyfelek részére nyújtjuk, melyek új biztonsági megoldást szeretnének bevezetni rendszerükbe vagy szolgáltatásukba, és ennek megvalósítására több biztonsági technológiát is lehetségesnek tartanak és figyelembe kívánnak venni. Elvégezzük ezen biztonsági technológiák részletes elemzését, azonosítva előnyeiket és hátrányaikat, és összehasonlítjuk őket egymással. Ez az összehasonlító elemzés segíti az ügyfelet a megfelelő technológia kiválasztásában.

Egy másik szinten ebben a szolgáltatásban olyan ügyfeleknek is tudunk segíteni, akik már felmérték a termékükkel, szolgáltatásukkal vagy informatikai rendszerükkel kapcsolatos biztonsági elvárásokat, rendelkeznek az elvárásoknak és biztonsági alapelveknek megfelelő tervvel, és kiválasztották a megvalósításhoz használni kívánt technológiát, de szükségesnek tartják egy ún. proof-of-concept megvalósítását és elemzését mielőtt komolyabb implementációba kezdenek. Egy proof-of-concept modellen a teljesség igénye nélkül lehet vizsgálni egy rendszer vagy szolgáltatás működését, és ez alapján eldönthető, hogy érdemes-e befektetni a valódi rendszer vagy szolgáltatás fejlesztésébe.

Végül ebbe a szolgáltatásba tartozik az is amikor az ügyfél szeretné elvégezni egy már kifejlesztett komponens korai biztonsági tesztelését valamilyen valóshoz közeli működési környezetben. Ebben az esetben, segítünk kialakítani a megfelelő tesztkörnyezetet, definiálni a szükséges teszteseteket, és támogatjuk a tesztek végrehajtását és az eredmények értékelését. Ilyen módon az ügyfél megbizonyosodhat arról, hogy az új komponens integrálása a meglevő rendszerébe nem hordoz jelentős biztonsági kockázatokat.

Projekt-tervek felülvizsgálata, projekt-folyamatok hatékonyságának elemzése

A biztonságossági szempontokból kritikus folyamatok esetén már idáig is szabványok hívták elő a fejlesztési-, ellenőrzési és üzemeltetési folyamatok felépítését és végrehajtását. Ez a termék- és szolgáltatáskör az Európai Parlamenthez beterjesztett „A digitális elemeket tartalmazó termékekre vonatkozó horizontális kiberbiztonsági követelményekről” törvényjavaslat alapján a közeljövőben várhatóan jelentősen kibővül lefedve lényegében a teljes IT bázisú spektrumot.  A várható új törvény alapvető feladatává teszi az ilyen termékek és szolgáltatások nyújtóinak a biztonság folyamatos garantálását, ideértve annak karbantartását is.  A felhasználó oldalán ugyanakkor ezen biztonsági szolgáltatások fogadására és a felhasználói rendszer működtetésébe integrálására fel kell készülni. A konzultáció mind az IT alapú termékek és szolgáltatások nyújtóinak, mind pedig felhasználóinak segítséget kínál a fejlesztési-, ellenőrzési és üzemeltetési feladatok megfelelő kialakításában.

Robusztus és megbízható munkafolyamat automatizálás

A szolgáltatás keretében folyamatalapú rendszereket és szolgáltatásokat készítünk fel az esetlegesen előforduló hibák kezelésére és hatásuk csökkentésére, valamint támogatjuk folyamat alapú rendszerek működésének automatizálását.

Képzési portfólió

Képzéseinkről az alábbi gombra kattintva érhető el további információ.

Hogyan lehet jelentkezni a konzultációra?

A programba történő jelentkezés során a vállalkozás több igényfelmérő egyeztetésen esik át, amelyek segítik a szakmai orientációban. Ennek eredményeként kollégáink a vállalkozás igényeire szabott szolgáltatásokat határoznak meg és ajánlanak ki. A vállalkozás az ajánlatokat elfogadva veheti igénybe a szolgáltatásokat – párhuzamosan akár többet is –, amely során auditáció, konzultáció és képzés is történhet.

A szolgáltatások térítésmentesek, nem jelentenek a vállalkozás számára közvetlen anyagi kiadást, mivel az egyébként minden hazai cég számára rendelkezésre álló „de minimis” keretből lehet igénybe venni a szolgáltatásokat. A de minimis egy vállalkozástámogatás, amely a cégek versenyképességének növelése céljából jött létre, segítve fejlődésüket a piacon.

Ismered már az EDIH programban való részvétel folyamatát?

Ha még nem, látogasd meg a Hogyan működik oldalunkat, ahol megismerheted a teljes folyamat egyes állomásait, a konzultáció térítésmentes igénybevételének feltételeit.

Jelentkezés

A jelentkezés gombra kattintva átirányítunk a jelentkezői űrlapra!

Kiberbiztonsági konzultációt szeretnél igénybe venni?

Jelentkezz az általad kiszemelt konzultációra az alábbi gombra kattintva!

Nem tudod még, mi adhat megoldást, de fejlődni szeretnél?

Jelentkezz az alábbi gombra kattintva, és kollégáink segítenek a megfelelő orientációban!

Segítségre van szükséged?

Írj nekünk!

Munkatársunk a lehető leghamarabb felveszi veled a kapcsolatot.

Név(Kötelező)
background glow 02
background glow 02

A „DigitalTech EDIH” c. projekt megvalósulását Magyarország Kormánya, illetve a Miniszterelnökség Területfejlesztési Parlamenti Államtitkársága támogatta.

A DigitalTech EDIH projektet megvalósító konzorcium részére 1.080.000.000 Ft költségvetési támogatás került megítélésre a közvetlen irányítású európai uniós programokban való magyar részvétel növeléséről, valamint egyes közvetlen uniós pályázatok önerő költségének biztosításáról szóló 1612/2022. (XII. 13.) Korm. határozat keretében.

Elérhetőségek

info [kukac] digitaltechedih.hu

EIT Digital Budapest CLC
1117 Budapest, Bogdánfy Utca 10/a.
© 2023 DigitalTech EDIH Magyarország.
Minden jog fenntartva.