Űrlap kitöltése a következő szervezettel

Ön neve(Kötelező)
Hidden
Hidden
Hidden

2. MODUL

Ebben a modulban digitális érettséget mérő kérdéseket talál. Ezek az információk segítenek meghatározni, hol tart a szervezete a digitális átalakulás útján, és hol lehet szüksége az EDIH-támogatásra. A kérdések segítenek az EDIH szolgáltatásainak értékelésében és az uniós digitális innovációs központok támogatására szolgáló szakpolitikák és pénzügyi eszközök értékelésében. A kérdések a következő dimenziókat értékelik (az utolsó oldalon részletezett pontozási kritériumok alkalmazásával):

Digitális stratégia és beruházások

Az e dimenzióhoz kapcsolódó kérdések célja, hogy felmérjék a digitalizációs stratégia általános helyzetét az Ön szervezeténél. Arra kérdeznek rá, hogy a szervezet készen áll-e arra, hogy egy olyan digitalizációs útra lépjen, amely esetleg előre nem látható szervezeti és gazdasági erőfeszítéseket tehet szükségessé, valamint a kérdések a tevékenységi területenként a kapcsolódó (akár végrehajtott, akár tervezett) digitalizációs beruházásokról tájékozódnak.
1. Az alábbi módszerek közül hogyan készült fel szervezete a (további) digitalizációra? Kérjük, jelölje meg az összes érvényes választ:(Kötelező)
[1] Általában véve ez a kifejezés elsősorban a hardvert jelenti, de magában foglalja a hálózati infrastruktúrát, a felhőalapú infrastruktúrát (adattárolás és szolgáltatásnyújtás), a szervereket (helyi adatrögzítés és -kezelés), valamint a személyzetnek szánt táblagépeket/terminálokat/PC-ket stb. [2] A fejlett digitalizáció megvalósításából eredő kockázatok a következőket foglalhatják magukban: elbocsátások, technológiai torzítás és méltánytalanság megjelenése, az adatvédelmet fenyegető veszélyek stb.
Már befektetettBefektetést tervez
Belső műveletek (adminisztratív, strukturális, szervezeti folyamatok [3])
Külső műveletek (irányítási folyamatok, ideértve a polgári részvétel új módjait) [4]
Szakpolitikai döntéshozatal (szakpolitikai döntéshozatali ciklus: a napirend meghatározása, a szakpolitikák kialakítása, elfogadása, végrehajtása, értékelése) [5]
Közszolgáltatások [6] nyújtása (vagy a közszektor termékeivel való ellátás)
Pénzügyi adminisztráció (számvitel, logisztika, e-számlák stb.)
Emberierőforrás-gazdálkodás
Beszerzés és közbeszerzés
Projekttervezés és -menedzsment
[3] A digitalizációnak a belső és külső folyamatok minőségének és hatékonyságának a javítása céljából történő bevezetésére utal. Új szervezeti formák létrehozása, új irányítási módszerek és technikák bevezetése, új munkamódszerek. [4] A digitalizáció (a polgárok [és/vagy] a vállalkozások és a közigazgatás közötti kapcsolatok tekintetében) új irányítási módszerek létrehozása, új szereplők bevonása, valamint a közös alkotás és interakció új formái céljából történő bevezetésére utal. [5] A digitalizációnak a rendszerelemek szükségletei jobb azonosítása és a szakpolitika kidolgozásához, teszteléséhez, végrehajtásához és terjesztéséhez szükséges idő lerövidítése érdekében történő bevezetésére utal. [6] A digitalizációnak új közszolgáltatások vagy a közszektor új termékei létrehozása vagy a meglévők tökéletesítése érdekében történő bevezetésére utal.
A digitális felkészültség dimenziója arról ad képet, mennyire elterjedtek jelenleg a digitális technológiák (mind az általános, mind a fejlettebb technológiák).
3. Az alábbi digitális technológiák és megoldások közül melyiket használja már az Ön szervezete? Kérjük, jelölje meg az összes érvényes választ:(Kötelező)
Nincs használatbanHasználata tervbe van vévePrototípus próbája zajlikTesztelés alatt állBevezetés alatt állHasználatban van
Mesterséges intelligencia (pl. gépi tanulás, mélytanulás; szakértői és szabályalapú rendszerek; kognitív számítástechnika, prediktív elemzés; robotikus folyamatautomatizálás; természetes nyelvi feldolgozás, szövegbányászat, számítógépes látástechnológia)
Kommunikációs technológiák (pl. 5G-hálózatok és kézi eszközök; szoftver által definiált hálózatok)
Számítástechnikai infrastruktúrák (pl. nagy teljesítményű számítástechnika; felhőalapú számítástechnika; pereminformatika)
Megosztott könyvelési technológiák (pl. blokklánc; egyéb megosztott könyvelési technológiák)
Digitális személyazonosság és biztonság (pl. tűzfal és protokollok; vírus- és biztonságirés ellenőrző eszközök; biometrikus szűrés; felhőorientált kiberbiztonság; fejlett felhasználóelemzés; mobil azonosítás; digitális személyazonosítási keretek)
Immerzív technológiák (pl. kiterjesztett valóság; virtuális valóság)
A dolgok internete (IoT) és okoseszközök (pl. mobil eszközök, viselhető eszközök és szenzorok; IoT-platformok)
Szoftver- és szolgáltatástechnológiák (pl. API-k, webszolgáltatások, mikroszolgáltatások, többek között nyilvántartások és piactér; vállalatiszolgáltatásbusz-technológiák és kormányzati szolgáltatási segédprogramok)
[7] A közelmúltban a JRC tanulmánya számos olyan kialakulóban lévő és kiforrott technológiát javasolt a közszféra számára, amelyek relevánsak a digitális közszolgáltatások nyújtásának kialakítása és végrehajtása szempontjából: Európai Bizottság, Közös Kutatóközpont, Bruno, I., Schiavone Panni, A., Marchetti, V., et al., A multi-dimensional framework to evaluate the innovation potential of digital public services: a step towards building an innovative public services observatory in the EU (Többdimenziós keret a digitális közszolgáltatások innovációs potenciáljának értékelésére: egy lépés egy innovatív közszolgáltatási megfigyelőközpont kialakítására az EU-ban), Misuraca, G. (szerkesztő), Lobo, G. (szerkesztő), Kiadóhivatal, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2760/09628
Ez a dimenzió azt vizsgálja, hogy az alkalmazottak milyen képzést kapnak, hogyan vesznek részt a digitális technológiákban, mennyire képesek használni azt, valamint hogy a digitális technológiák mennyiben segítik őket, hogyan javítják a munkakörülményeiket termelékenységük és jóllétük növelése érdekében.
5. Mit tesz az Ön vállalkozása annak érdekében, hogy át- és továbbképezze alkalmazottait a digitalizáció érdekében? Jelölje meg az összes érvényes választ:(Kötelező)
6. Új digitális megoldások bevezetésekor hogyan vonja be az Ön szervezete az alkalmazottait és a végfelhasználókat (digitális közszolgáltatások esetében a polgárokat/vállalkozásokat), és hogyan gondoskodik arról, hogy őket képesek legyenek az újítások elsajátítására? Jelölje meg az összes érvényes választ:(Kötelező)
Ez a dimenzió azt méri fel, hogy az adatokat digitálisan hogyan tárolják, szervezik meg a szervezeten belül, hogyan teszik hozzáférhetővé a csatlakoztatott eszközökön és hogyan használják fel üzleti célokra, szem előtt tartva a megfelelő adatvédelem kiberbiztonsági rendszerek révén történő biztosítását. A kérdés az összes lehetséges formában tárolt adatra kiterjed, ideértve a dokumentumokat is.
7. Hogyan kezelik az Ön szervezetének adatait (azaz hogyan tárolják, szervezik, teszik hozzáférhetővé és használják fel őket)? Jelölje meg az összes érvényes választ:(Kötelező)
8. Kellően védettek-e az Ön szervezetének adatai? Jelölje meg az összes érvényes választ:(Kötelező)
Ez a dimenzió azt tárja fel, hogy a szervezet milyen szintű interoperabilitást [8] ért el az új európai interoperabilitási keret 12 interoperabilitási elve [9] közül több elv tervezési/végrehajtási szintjéhez viszonyítva. [8] Az európai interoperabilitási keret vonatkozásában az interoperabilitás a szervezetek (olyan közigazgatási egység vagy jogalany, amely saját nevében vagy uniós intézmények vagy szervek nevében jár el) azon képessége, hogy kölcsönösen előnyös célok elérése érdekében kapcsolatba lépjenek egymással, és az általuk támogatott üzleti folyamatok keretében, az IKT-rendszereik közötti adatcsere révén információkat és tudást osszanak meg egymással. [9] Az új európai interoperabilitási keret 12 interoperabilitási elvet határoz meg, mint az interoperabilitási intézkedések irányítására szolgáló alapvető magatartásformákat. Ezek az interoperábilis európai közszolgáltatások létrehozásának folyamata szempontjából releváns általános interoperabilitási elvek. További információk: https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf
Nem tette meg, illetve nem tervezi megtenniTervezi megtenniMár megtette
Az adatok nyílt hozzáférésű adatként való közzététele
Egyenlő versenyfeltételek biztosítása a nyílt forráskódú szoftverek tekintetében
A nyílt specifikációk előnyben részesítése
A belső láthatóság biztosítása és külső interfészek biztosítása a nyújtott szolgáltatásokhoz
Megoldások, információk és adatok újrafelhasználása és megosztása
Nem kényszerít technológiaspecifikus megoldásokat a végfelhasználóra
Az adathordozhatóság biztosítása
Lehetőségek biztosítása a végfelhasználók számára az igényeiknek leginkább megfelelő szolgáltatásokhoz való hozzáférésre
Egyablakos ügyintézési pont biztosítása a szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez
Egyszeri és csak releváns információk kérése a felhasználóktól
A fogyatékossággal élő személyek, az idősek és más hátrányos helyzetű csoportok hozzáférhetnek a szolgáltatásokhoz
A szolgáltatások több nyelven is elérhetők
Annak biztosítása, hogy a végfelhasználókkal folytatott adatcsere biztonságos és megbízható legyen
A szolgáltatások digitális csatornákon keresztüli igénybevételének előnyben részesítése
Adattárolási formátumok biztosítják a hosszú távú hozzáférhetőséget
A digitális megoldásokat értékelik a felhasználói igények figyelembevételével és a költségek és a hasznok egyensúlyának megteremtésével
Ez a dimenzió a szervezete azon képességét tükrözi, hogy a digitalizációt hosszú távú megközelítéssel, felelősségteljesen, a természeti erőforrások és a környezet védelmével és fenntarthatóságával törődve végzi-e.
10. Hogyan használja fel az Ön szervezete a digitális technológiákat a környezeti fenntarthatósághoz való hozzájárulás érdekében? Jelölje meg az összes érvényes választ:(Kötelező)
NemRészbenIgen
A környezetvédelmi szempontok és szabványok beépülnek a szervezet digitális stratégiájába
Környezetközpontú irányítási rendszer/tanúsítvány van bevezetve
A környezetvédelmi szempontok a digitális technológiák/a beszállítókra vonatkozó beszerzési kritériumok részét képezik
A digitális technológiák és az adattárolás energiafogyasztásának nyomon követése és optimalizálása
A régi technológiai berendezések újrahasznosítása/újrafelhasználása aktív gyakorlat a szervezetnél