Űrlap kitöltése a következő vállalkozással

Ön neve(Kötelező)
Hidden
Hidden
Hidden

2. MODUL

Az ebben a modulban szereplő kérdések célja az Ön vállalkozása digitális érettségének mérése. Ezen információk segítenek jellemezni a vállalkozás digitális átalakulási útjának kiindulópontját, és azonosítani azokat a területeket, ahol EDIH-támogatásra lehet szükség. Segítenek továbbá az EDIH által az Ön vállalkozásának nyújtott szolgáltatások értékelésében, valamint az európai digitális innovációs központokat támogató uniós szakpolitikák és pénzügyi eszközök finomhangolásában. A kérdések a következő dimenziókat értékelik (az utolsó oldalon részletezett pontozási kritériumok alkalmazásával):
Az e dimenzióhoz kapcsolódó kérdések célja, hogy üzleti szempontból felmérjék a digitalizációs stratégia általános helyzetét az Ön vállalkozásában. Arra kérdeznek rá, hogy vállalkozása üzleti területenként milyen digitalizációs beruházásokat hajtott végre, illetve tervez végrehajtani, valamint hogy készen áll-e arra, hogy egy olyan digitális útra lépjen, amely esetleg előre nem látható szervezeti és gazdasági erőfeszítéseket tehet szükségessé.
Már elkezdteTervezi elkezdeni / nem aktuális
Termék/szolgáltatás tervezése (beleértve a kutatást, fejlesztést és innovációt)
Projektmenedzsment
Üzleti alaptevékenységek
Telephelyek közötti és/vagy az értéklánc más vállalataival való együttműködés
Bejövő logisztika és raktározás
Marketing, értékesítés és ügyfélszolgálat (ügyfélkezelés, megrendelések feldolgozása, ügyfélszolgálat stb.)
Szállítás (kimenő logisztika, e-szállítólevél, e-számla, stb.)
Ügyvitel és emberi erőforrások
Vásárlás és beszerzés
(Kiber)biztonság és a személyes adatokra vonatkozó szabályozásoknak/GDPR-nak való megfelelés
2. Az alábbiak közül leginkább mely állítások igazak Önökre? Többet is megjelölhet:(Kötelező)
A digitális felkészültség dimenziója arról ad képet, mennyire elterjedtek jelenleg a vállalaton belül a – mind a gyártó, mind a szolgáltató vállalatokra érvényes – digitális technológiák (mind az általános, mind a fejlettebb technológiák).
3. Az alábbi digitális technológiák és megoldások közül melyiket használja már az Ön vállalkozása? Jelölje meg az összes érvényes választ:(Kötelező)
(0=Nincs használatban, 1=Használata tervbe van véve, 2=Prototípus próbája zajlik, 3=Tesztelés alatt áll, 4=Bevezetés alatt áll, 5=Használatban van)
Nincs használatbanHasználata tervbe van vévePrototípus próbája zajlikTesztelés alatt állBevezetés alatt állHasználatban van
Szimuláció és digitális ikermodell (azaz fizikai tárgyak/folyamatok valós idejű digitális ábrázolása)
Virtuális valóság, kiterjesztett valóság
Számítógéppel segített tervezés (CAD) és gyártás (CAM)
Gyártási végrehajtási rendszerek (MES)
IoT és I-IoT
Blokklánc-technológia
Additív gyártás (pl. 3D nyomtatók)
Ez a dimenzió azt vizsgálja, hogy az alkalmazottak milyen képzést kapnak, hogyan vesznek részt a digitális technológiákban, mennyire képesek használni azt, valamint hogy a digitális technológiák mennyiben segítik őket, hogyan javítják a munkakörülményeiket termelékenységük és jóllétük növelése érdekében.
5. Mit tesz az Ön vállalkozása annak érdekében, hogy át- és továbbképezze alkalmazottait a digitalizáció érdekében? Jelölje meg az összes érvényes választ:(Kötelező)
6. Új digitális megoldások bevezetésekor az Ön vállalkozása hogyan vonja be alkalmazottait, és hogyan teszi őket képessé az újítások elsajátítására? Jelölje meg az összes érvényes választ:(Kötelező)
Ez a dimenzió azt méri fel, hogy az adatokat hogyan tárolják, szervezik meg a vállalkozáson belül, hogyan teszik hozzáférhetővé a csatlakoztatott eszközökön (számítógépek stb.) keresztül, és hogyan használják fel üzleti célokra, szem előtt tartva a megfelelő adatvédelem kiberbiztonsági rendszerek révén történő biztosítását.
7. Hogyan kezelik az Ön vállalkozásának adatait (azaz hogyan tárolják, szervezik, teszik hozzáférhetővé és használják fel őket)? Jelölje meg az összes érvényes választ:(Kötelező)
8. Kellően védettek-e az Ön vállalkozásának adatai? Jelölje meg az összes érvényes választ:(Kötelező)
Ez a dimenzió az üzleti folyamatokba ágyazott, digitális eszközökkel elősegített automatizálás és mesterségesintelligencia-használat szintjét vizsgálja.
(0=Nincs használatban, 1=Használata tervbe van véve, 2=Prototípus próbája zajlik, 3=Tesztelés alatt áll, 4=Bevezetés alatt áll, 5=Használatban van)
Nincs használatbanHasználata tervbe van vévePrototípus próbája zajlikTesztelés alatt állBevezetés alatt állHasználatban van
Természetes nyelvi feldolgozás, beleértve a chatbotokat, szövegbányászatot, gépi fordítást, hangulatelemzést
Számítógépes látástechnológia/képfelismerés
Hangfeldolgozás/beszédfelismerés, -feldolgozás és -szintézis
Robotika és autonóm eszközök
Üzleti intelligencia (BI), adatelemzés, döntéstámogató rendszerek, ajánlórendszerek, intelligens ellenőrzési rendszerek
Ez a dimenzió a vállalkozás azon képességét tükrözi, hogy a digitalizációt hosszú távú megközelítéssel, felelősségteljesen, a természeti erőforrások és a környezet védelmével és fenntarthatóságával törődve (és ebből végül versenyelőnyre szert téve) végzi-e.
10. Hogyan használja fel az Ön vállalkozása a digitális technológiákat a környezeti fenntarthatósághoz való hozzájárulás érdekében? Jelölje meg az összes érvényes választ:(Kötelező)
NemRészbenIgen
A környezetvédelmi szempontok és szabványok beépülnek a vállalkozás üzleti modelljébe és stratégiájába
Környezetközpontú irányítási rendszer/tanúsítvány van bevezetve
A környezetvédelmi szempontok a digitális technológiák/a beszállítókra vonatkozó beszerzési kritériumok részét képezik
A digitális technológiák és az adattárolás energiafogyasztásának nyomon követése és optimalizálása
A régi technológiai berendezések újrahasznosítása/újrafelhasználása aktív gyakorlat a vállalkozásnál