Szakmai partnerek

background glow 01
background glow 02
blockchain magyarorszag egyesulet logo 180x124 1 57809695

Blockchain Magyarország Egyesület

A Blockchain Magyarország Egyesület 2018-ban két küldetéssel jött létre: Egyrészt, hogy népszerűsítse a blockchain mögött álló technológia felhasználásának lehetőségeit, másrészt hogy előmozdítsa az ökoszisztémát érintő hazai szabályozást. Weboldalukon elérhető tájékoztató kiadványuk az egyesület technológia szabályozására tett javaslata mellett nemzetközi példákkal illusztrálva mutatja be a blokklánc felhasználási módjait. Az Egyesület alapító tagja a jelenleg a Gazdaságfejlesztési Minisztérium keretein belül működő Blockchain Koalíciónak. A Koalíció alapvető célja, hogy hozzájáruljon a hazai gazdasági hasznosítás lehetőségeinek feltárásához és a megfelelő jogszabályi keretek kialakításához. A tudás és a legjobb gyakorlatok megosztásával támogatja a blokklánc alapú innovációkra nyitott hazai vállalkozásokat és az ipari szereplőket abban, hogy nemzetgazdasági szinten mérhető versenyképesség-növekedést érjenek el. A DigitalTech EDIH keretein belül az Egyesület célja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködve a blokklánc technológia (alternatív finanszírozási lehetőségek, ipari felhasználás, Metaverzum) piaci szereplők számára történő, minél szélesebb körű megismertetése és felhasználásának támogatása.

Hivatalos weboldal

8 0a84ecef

BME – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) a magyar felsőoktatás magas presztízsű intézménye. Elsődleges feladata műszaki, informatikai, természettudományi, valamint gazdasági, üzleti és menedzsment szakemberek képzése az érintett nemzetgazdasági ágazatok számára. Az egyetemnek az oktatástól elválaszthatatlan küldetése a tudományos kutatás, amely átfogja az innovációs láncot alkotó alap- és alkalmazott kutatást, a műszaki termék- és szolgáltatásfejlesztést, valamint az eredmények hasznosítását. A DigitalTech EDIH projektben a BME részéről a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) tanszékei vesznek részt.

A VIK alapvető fontosságúnak tartja az innovációs és technológia transzfer folyamatok szervezését és működését, az Egyetem szerepét a tudomány és műszaki fejlesztés, valamint az alkalmazói ipari és szolgáltatási szektorok közötti híd megteremtésében. Ennek érdekében a VIK a felnőttképzésben is aktív szerepet vállal, többek között haza és nemzetközi iparvállalatok munkatársai számára tart tanfolyamokat a legkorszerűbb kutatási és innovációs eredmények átadása céljából. A VIK élvonalbeli kutatási területei közé tartoznak az új hálózati architektúrák és protokollok, a mobil kommunikációs rendszerek és szolgáltatások, a kriptográfia, a hálózat- és kiberbiztonság, a beágyazott rendszerek, az intelligens rendszerek, a biztonságkritikus rendszerek, a blockchain, a digitális pénzügyi és oktatási technológiák, a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia.

Hivatalos weboldal

debreceni egyetem 400x275 1 3c444799

Debreceni Egyetem

A Debreceni Egyetem (DE) a hazai felsőoktatás kiemelkedő intézményeként – az európai egyetemek Magna Charta-jának szellemében – a legmagasabb szintű, sokoldalú, multidiszciplináris képzéssel, kutatással és fejlesztéssel járul hozzá az egyetemes tudomány és a magyar társadalom fejlődéséhez. Kutatóegyetemként, valamint regionális vállalati innovációs hálózatok központi intézményeként a gazdasági fejlesztés egyik kulcsszereplője is, így elősegíti a versenyszféra, az üzleti élet, a helyi önkormányzat és a központi kormányzat összefogását a regionális és a határokon átívelő oktatási, kutatási és fejlesztési programokban.

A DE egyik leginnovatívabb és leggyorsabban fejlődő kara az Informatikai Kar (IK). A 21. század digitális kihívásai előtérbe helyezik a kiberbiztonságot, az adattudományt, a blokklánc-technológiákat, amelyek a mindennapi életben (bankolás, adatok feldolgozása, keresők) és a tudományos szintű kutatásokban egyaránt fontos szerepet játszanak. A DigitalTech EDIH programban az Informatikai Kar munkacsoportja ezen kihívások megoldásán dolgozik, biztosítva a magas szintű tudományos hátteret és fejlesztve a digitalizáció el- és kiterjesztésének általános színvonalát.

Hivatalos weboldal

dkf new w logo 300x200 1 5778ba68

DKF – Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment

A Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. az Európai Unió által finanszírozott DIMOP és RRF digitalizációs projektek egyik megvalósítója és projekttámogatója. Szakmai felügyelettel támogatja az e-közigazgatással és infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztések hatékony megvalósítását, tevékenysége kiterjed projekttervezési, projektmegvalósítási és informatikai fejlesztési követelmények meghatározására, szakértői és képzési támogatásra, módszertani ajánlások kidolgozására és az elvárások alkalmazásának ellenőrzésére.

Hivatalos weboldal

2 9d5e2199

EDUTUS Egyetem

Az Edutus Egyetem jogelődje, a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája 1992-ben alakult Tatabányán, üzleti képzésekre szakosodott első magánfőiskolaként Magyarországon. Mára számos telephellyel rendelkezik és az egyetem országosan is egyedülálló felszereltséggel rendelkező műszaki laboratóriumokkal – köztük lézer laborral és passzív ház üzemeltetésével – biztosítja a nemzetközi színvonalú oktatást-kutatást, a technológia piacképes gyakorlati alkalmazását. Az intézmény nagy hangsúlyt helyez a fiatalok műszaki tudományok iránti érdeklődésének felkeltésére és az ezirányú tehetséggondozásra, aminek kiemelkedő eszköze a robot programozási versenyek szervezése: az Edutus Egyetem elnyerte a WRO™ (World Robot Olympiad™) világméretű robot programozási verseny nemzeti szervezői jogát, emellett pedig az FLL™ (First Lego League™) nemzetközi robot programozási verseny regionális fordulójának szervezője.

Hivatalos weboldal

eit digital logo 145b30b8

EIT Digital

A DigitalTech EDIH konzorciumvezetője az EIT Digital (hyperlink: https://www.eitdigital.eu) közép-európai régióért felelős budapesti irodája. Az EIT Digital egy digitális innovációs tudásközösség, amely összesen 8 EDIH-ben vállal szerepet a helyi leányvállalatain keresztül. Az EIT Digital 300-nál több taggal rendelkezik (IT-szektor vezető nagyvállalatai, KKV-jai, scale-upjai, és a legrangosabb műszaki kutatóegyetemek, üzleti iskolák), többen közülük a DigitalTech EDIH-nek is partnerei.

Az EIT Digital 13 éve aktív a digitális innováció és az ahhoz kapcsolódó ökoszisztéma-építés területén. Fő tevékenységei közé tartoznak az oktatási-tudományos tevékenységek, új üzleti innovációk létrehozása, vállalkozásfejlesztés és tanácsadás valamint az üzletfejlesztés. Fontos kiemelni, hogy ezek nem külön, hanem egyfajta szimbiózisban működnek együtt, segítik egymás munkáját az öt fókuszterület valamelyikén (digitális városok, digitális technológiák, digitális pénzügyek, digitális jóllét és digitális ipar). A magyarországi ökoszisztéma kifejezetten erős mind a kiberbiztonság, mind a fintech területén. A digitális pénzügyek területén a budapesti csomópont és a köré épülő ökoszisztéma (pl. az OTP Bank) úttörő szerepet játszott, mai napig meghatározó szereppel bírnak a magyar tagok. Az EIT Digital európai mesterképzésének (Master School) kiberbiztonsági szakját is Magyarországról koordinálják. 

Hivatalos weboldal

1 e09c70ca

ELTE Informatikai Kar

Az ELTE Informatikai Kar, mely a HVG 2021-es és 2022-es, informatikai képzéseket – a hallgatói kiválóság alapján – rangsoroló listájának élére került, különösen erős a kiberbiztonság, a mesterséges intelligencia, a számítógépes nyelvészet, a bioinformatika, a szoftvertervezés és az oktatási technológia területén. A Kar a technológiai innováció és a gazdasági növekedés elősegítése érdekében szoros, több évtizedre visszanyúló együttműködést folytat ipari partnereivel, a kormányzattal és civil szervezetekkel egyaránt. Az ELTE IK európai szinten is kiváló képzéseket nyújt a pénzügyi technológiák, blokklánc, üzletfejlesztés területeken, ahol az intézmény elismert oktatói és kutatói számos szakmai és tudományos eredményt értek el, többek között hazai és uniós innovációs projektek keretében. Az ELTE Informatikai Kar a DigitalTech EDIH partnereként szakértelmével a kis- és középvállalkozásokat, valamit a közszféra szereplőit segíti.

Hivatalos weboldal

5 6fae8057

Infotér Egyesület

Az Infotér az ország információs és tudásalapú fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatos kutatási, tájékoztatási, ismeretátadási feladatokat lát el. Fontos szerepet játszik az infokommunikációs iparág és a civil szektorok kommunikációjának erősítésében, különösen a közigazgatási informatika, a telekommunikáció és az informatikai iparágfejlesztés tekintetében.

Az Infotér minden évben számos, tematikus eseményt szervez, ahol szakmai plenáris előadásokon, interaktív kerekasztal-beszélgetéseken keresztül igyekszik bemutatni a legújabb IKT trendeket, szemléletet formálni és érzékenyíteni a szektor szereplőit a digitális technológiák folyamatintegráltságára való törekvéssel, illetve ösztönözni a G2B, G2C párbeszédet, elindítva ezzel jó néhány kormányzati és civil együttműködést.

Hivatalos weboldal

3 3837932b

IVSZ – Digitális Vállalkozások Szövetsége

Az IVSZ a magyar digitális gazdaság szereplőinek közös platformja, a közvetlen üzleti célok felett álló ügyek, iparági és társadalmi érdekek képviselője, az informatikai szektor és a digitalizálódó vállalatok meghatározó szakmai, érdekképviseleti szervezete. Az IVSZ egyik legfontosabb célja a hazai kkv-k digitalizálódásának előmozdítása akár az edukáció, akár a szabályozásban rejlő kihívások elhárítása által. A szövetség szakértői a gyakorlatban is aktívan dolgoznak kkv-kal: számos fejlesztési tervet készítettek ipari vállalatok számára, és ezek teljesülését végig is kísérték.

Hivatalos weboldal

4 fa120a85

KDRIÜ – Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 15 éve, értéknövelő szolgáltatásokkal támogatja az innovációs ökoszisztéma szereplőit. A közös értékalkotás, a vállalkozói szellem, a társadalmi értékteremtés, valamint a zöld és digitális átállás meghatározó üzleti támogató szervezete. Küldetése, hogy segítse a vállalkozásokat és szervezeteket abban, hogy belső erőforrásaikat hatékonyan kihasználva növeljék versenyképességüket, javítsák piaci pozíciójukat. Egyedülálló és átfogó megközelítést kínál a technológia fejlesztés, a design thinking és az üzletfejlesztés ötvözésével. Legyen szó e-egészségügyről, élelmiszeriparról, digitális vállalkozásról, ifjúsági kompetenciafejlesztésről vagy zöld gazdaságról, támogatjuk az ügyfeleket a fejlesztendő területek azonosításában, új megoldások kidolgozásában és ezen innovációk megvalósításában, a skálázhatóságra és fenntarthatóságra összpontosítva. A KDRIÜ szakértői csapata jól ismeri a legújabb megközelítéseket és trendeket, és szorosan együttműködik az ügyfelekkel, hazai és nemzetközi partnerségekkel.

Hivatalos weboldal

7 f0d76b40

PRIMOM – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány

A PRIMOM Alapítvány fő feladata a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása melyek közül az egyik legfontosabb a vállalkozói tanácsadás – beleértve a vállalkozóvá váláshoz szükséges információk átadását is – mely területen a megyében meghatározó szerepe van. A szolgáltatást alap és emelt szinten vehetik igénybe a gazdálkodók.  Napjainkban a scale-up és a start-up vállalkozások számának növekedéséhez igazodva törekszik a változó igényeket kielégíteni. Ennek érdeklében számos szakmai szervezettel működik együtt, hogy az érdeklődők számára komplex, mindenre kiterjedő információkat biztosíthasson hazai és nemzetközi vonatkozásban egyaránt. A tanácsadás részeként a vállalatok hazai és nemzetközi pályázati és támogatási lehetőségekről, szakmai programokon való részvételi lehetőségekről egyaránt kaphatnak tájékoztatást, de az alapítvány nemzetközi partnerkeresésben is tudja támogatni őket. Emellett a vállalkozások igényeinek megfelelően biztosítanak speciális forrást, mikrohitelként, melyhez teljeskörű pályázati tanácsadás is tartozik és akár a nem bankképes vállalkozások is folyamodhatnak érte. A konstrukciót olyan vállalkozások számára is biztosítják, melyek csupán ötlettel rendelkeznek és nincs forrásuk a megfelelő fejlesztések megvalósítására. A szolgáltatások körét hazai és nemzetközi üzleti események szervezésével teszik teljessé, melyek konferenciák, workshopok B2B események keretében segítik a vállalkozások fejlődését, aktuális információ és tudás átadásával, melyet a napi gyakorlatukban azonnal alkalmazhatnak. 

Hivatalos weboldal

Egyéb információk

Koordinátor

Szervezet: EIT Digital Hungary Nonprofit KFt.
Vezető: Tuan Trinh

Cím: 
Budapest
Bogdanfy utca 10/a.
1117
Hungary

Email: budapest@eitdigital.eu
Telefon: +36 70 395 7985

Konzorcium vezetők

Blockchain Magyarország Egyesület
Kalocsai Kornél

BME – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Jereb László

Debreceni Egyetem
Pintér-Huszti Andrea

DKF – Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment
Béke Tamás

EDUTUS Egyetem
Laki Balázs

ELTE Informatikai Kar
Dr. Horváth Zoltán

Infotér Egyesület
Bencze György

IVSZ – Szövetség a Digitális Gazdaságért
Süveges-Heilingbrunner Klára

KDRIÜ – Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
Szépvölgyi Ákos

PRIMOM – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítványt
Mészáros Éva


Kérdésed van?

Készséggel állunk rendelkezésre felmerülő kérdések, illetve a programba való jelentkezés kapcsán. Kollégáink a lehető leghamarabb felveszik veled a kapcsolatot.

A „DigitalTech EDIH” c. projekt megvalósulását Magyarország Kormánya, illetve a Miniszterelnökség Területfejlesztési Parlamenti Államtitkársága támogatta.

A DigitalTech EDIH projektet megvalósító konzorcium részére 1.080.000.000 Ft költségvetési támogatás került megítélésre a közvetlen irányítású európai uniós programokban való magyar részvétel növeléséről, valamint egyes közvetlen uniós pályázatok önerő költségének biztosításáról szóló 1612/2022. (XII. 13.) Korm. határozat keretében.

Elérhetőségek

info [kukac] digitaltechedih.hu

EIT Digital Budapest CLC
1117 Budapest, Bogdánfy Utca 10/a.
© 2023 DigitalTech EDIH Magyarország.
Minden jog fenntartva.