Blockchain

Konzultáció, audit, szolgáltatásszállítás, tréning

Bár sokan a blockchain technológiát a Bitcoinnal és más kriptovalutákkal azonosítják, azon túl is számos felhasználási módja létezik, és valamennyi iparágban áttörést eredményezhet. A blokklánc technológia két legfontosabb tulajdonsága ugyanis, hogy új formát kínál az adatok kezeléséhez (tekinthetjük az adatbázisok új generációjának), illetve lehetőséget teremt az értékek digitalizációjára, közvetítésére és a velük való kereskedésre (ezen tulajdonsága révén tekinthető új üzletfejlesztési eszköznek, vagy modellnek).

A blockchain/blokklánc technológia újra értelmezi a digitális térben az adatmegosztás, az átláthatóság és a bizalom fogalmát, ezért minden olyan területen változást hozhat, ahol a partneri/üzleti kapcsolat közösen elfogadott, megkérdőjelezhetetlen hitelességű adatokon nyugszik.

Oldal tartalma:

kiberbiztonsag es vedelem kiberbiztonsag es vedelem

Mit jelent a blockchain?

A blokklánc egy közös megegyezéssel létrehozott, elosztott, digitális főkönyv, amely az összes résztvevő/érintett fél számára teljesen transzparens módon és utólag már nem megváltoztatható formában tárolja az adatokat. A „digitális főkönyv” nem csak az interneten keresztül nyíltan elérhető, világméretű blokklánc-hálózat lehet, hanem szervezetek között, adott üzleti célból létrehozott, hozzáférésvédett megoldás is.

Miért fontos a blockchain a vállalkozások / intézmények számára?

Szakértők szerint az adat a XXI. század új aranya. Napjainkra az adatok mennyisége világszerte nehezen felfogható méreteket öltött. Az elmúlt évtizedben az adatok birtoklása és felhasználása stratégiai jelentőségre tett szert vállalati és nemzetgazdasági szinten is. Nem mindegy azonban, hogy milyen minőségű adatról beszélünk. A hatékony adatfelhasználás és a hiteles adatbirtoklás hiánya növeli a folyamatok költség- és időigényét, visszafogja a digitalizáció elterjedésének potenciális dinamikáját, és gyengíti a versenyképességet.

Az adatok gazdasági értéke azonban nem csak a birtoklásuktól, hanem a döntéshozatalban való felhasználásuk mértékétől, döntéstámogató szerepüktől is függ. Emiatt az adatok értékteremtésbe történő bevonásához kiemelkedően fontos hitelességük illetve megbízhatóságuk biztosítása és a manipuláció kizárása.

A blokklánc, mint nem manipulálható, megbízható adatbázis nem csak a csalásoktól óvja meg az alkalmazókat/felhasználókat, hanem az automatizált információáramlás biztosítása révén egyszerűsíti és átláthatóvá teszi az adminisztráció folyamatát, ezáltal pedig növeli a hatékonyságot és csökkenti a költségeket. Ezen tulajdonságait számos nemzetközi példa bizonyítja.

Az adatvagyon blockchain alapú kezelése nagy hatású eredményeket hozhat. Sokan úgy gondolják, hogy a technológia bevezetése üzleti folyamataikba jelentős költségeket igényel. Kezdetekben ez valóban így volt, de ma már a technológia bevezetésének költsége jelentősen csökkent, mert a blokklánc tér kifejlődése módszertani fejlődést (követelményalapú tervezés), megoldási mintákat, valamint gyors fejlesztési eszközöket és már kész felhőmegoldásokat hozott létre; projektkockázatok elemzésével és megoldásával.

Kiknek szükséges a blockchain technológiával foglalkozni?

Az adatok szerepe a technológiai fejlődés révén a hagyományosabb termelőipari vagy szolgáltatói ágazatokban működő vállalatok esetén is radikálisan megváltozott. A világ legeredményesebb technológiai vállalatai üzleti modelljének mindegyike a birtokukban lévő adatállomány innovatív felhasználási módjára épül (Google, Facebook, Apple, Amazon).

A blockchain technológia tulajdonságai alapján elsősorban olyan területeken alkalmazandó, ahol a transzparencia, a hitelesség és a megbízhatóság kiemelkedően fontos szempont. Ilyen például a bankszektor, vagy akár a szállítmányozás területe, ahol a logisztikai központok a feladatautomatizációval csökkentik minimálisra munkaerőigényüket. Az eElőzőeken túlmenően a technológia felhasználási területei az ellátási láncok kezelésétől, illetve a pénzügyi szolgáltatásoktól (biztonságos fizetési protokollok), a különböző jogok (szerzői, tulajdon) védelmén át egészen a biztonságos és megbízható önvezető autók (innovatív adatfeldolgozó rendszerek alkalmazásával történő) kifejlesztéséig terjednek. Egyik fő alkalmazási területe a különböző termékek (élelmiszer, gyógyszer, drágakövek) nyomonkövetése, azok ellenőrizhetőségének fokozása a minőségbiztosítási követelmények (származás és jogtisztaság) garantálása érdekében.

Közigazgatási területen az állampolgári adatokat kezelő hivatalos szervek számára az adatok hiteles kezelését/rögzítését biztosítja, továbbá javítja az okiratok hitelességét, és hatékonyabbá, gyorsabbá teszi az ügyintézési eljárásokat.

A DigitalTech EDIH blockchain témakörre épülő szolgáltatási portfóliója alapvetően két oldalról nyújt tanácsadási illetve képzési szolgáltatást. Egyik oldalról a technológia üzleti folyamatokba történő felhasználási lehetőségeit vizsgálja, másik oldalról pedig a megvalósításhoz nyújt szakértői/szakmai segítséget.

Szolgáltatások

A DigitalTech EDIH blockchain témakörre épülő szolgáltatási portfóliója alapvetően két oldalról nyújt tanácsadási illetve képzési szolgáltatást. Egyik oldalról a technológia üzleti folyamatokba történő felhasználási lehetőségeit vizsgálja, másik oldalról pedig a megvalósításhoz nyújt szakértői/szakmai segítséget.

Az alapszolgáltatás a tanácsadás, ahol a lehetőségek felmerésére történik, amelyet ideális esetben követ a tervezéshez, megvalósításhoz kapcsolódó konzultáció és a technológia kezeléséhez szükséges (felkészítő) tréning illetve képzés.

Szolgáltatás területek 

A magyar vállalkozások versenyképességének megtartásához elengedhetetlen, hogy a magyar közszféra és vállalati szektor szereplői sikerrel integrálják a digitális technológiákat üzleti folyamataikba, termékeikbe és szolgáltatásaikba. Az, hogy erősödik a A vállalati és lakossági bizalom erősödése a digitális technológiák, eszközök, folyamatok irányába, megalapozza az innovációhoz szükséges képességek elsajátítását. A blockchain területén kiemelten fontos szerepe van a digitális bizalom erősítésének, amelyet tanácsadási szolgáltatások nyújtásával és képzések keretében biztosítunk.

Kiemelten fontosnak tartjuk a disztruptív technológiákkal kapcsolatos vállalati és közigazgatási tudástranszfert (rendezvények/workshopok/meetupok, tréningek, képzések keretében), a legjobb gyakorlatok elemzését és a hazai jogviszonyokra való átültethetőségének vizsgálatát, valamint azok eredményének bemutatását az érdeklődők számára.

Az új digitális technológiák számos fogyasztóvédelmi aggályt vetnek fel, amelyek megoldására, kezelésére mind a piaci, mind az állami szektornak fel kell készülnie. Ennek érdekében kerül sor a digitális szolgáltatásokhoz kapcsolódó fogyasztóvédelmi workshopok szervezésére, ahol bemutatásra kerül a jogalkalmazói és igazságszolgáltató szervek vonatkozó gyakorlata.

A hazai informatikai szaktudást szükséges a kiberbiztonsági ismeretek mellett korszerű adatvédelmi ismeretekkel kiegészíteni, hogy az új technológiák a szabályozási környezethez illeszkedjenek. A kiberbiztonság adatvédelemmel való összekapcsolása a vállalati és közigazgatási szektorban szintén fontos terület, hiszen azt vizsgálja, hogy hogyan lehet egyszerre átlátható, érthető terméket és szolgáltatást fejleszteni úgy, hogy már a tervezési fázisban beépítésre kerül a digitális védelmi rendszer mind felhasználói, mind fejlesztői oldalról. A digitális szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatvédelmi ismeretek átadása a vállalati és közigazgatási szereplők számára workshopon és konferenciákon, valamint tájékoztató kiadványokon keresztül valósul meg.

A Blockchain alapú megoldások gyakorlati alkalmazását hátráltatja a bizonytalanság/bizalom, valamint a tudás hiánya. Bizonytalanság van azzal kapcsolatban, hogy a blokklánc-alapú együttműködés hogyan befolyásolja a meglévő bizalmi kapcsolatokat, valamint a szabályozási és jogi megfelelést; és határozottan hiányoznak az ismeretek a bevált blokklánc használati mintákról és a technikai megvalósításukhoz vezető útról.

A Blockchain technológia gyakorlati alkalmazásához, annak megvalósításához kapcsolódó tanácsadás illetve képzés a szakmai tudás- és kompetenciaépítésre összpontosít, hogy áthidalja az üzleti szintű tervezés és a mérnöki gyakorlat közötti szakadékot. Ma már léteznek olyan műszaki megoldási minták, gyors fejlesztési eszközök és kész felhőmegoldások, amelyek megkönnyítik a technológia alkalmazását a vállalati/üzleti folyamatokban.

Szolgáltatások üzleti megközelítésben

Digitális bizalommal kapcsolatos általános jogi és üzleti szolgáltatások

Blockchain/token alapú fejlesztésekhez/vállalkozásokhoz kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások, amelyek az adatvédelemre, a szellemi tulajdon védelmére, a fogyasztóvédelemre és a pénzpiaci szabályozási szempontokra, valamint az ehhez kapcsolódó jogi keretrendszerre öszpontosítanak. Mindez kiegészül a közigazgatás számára nyújtott igény szerinti jogszabályi fejlesztési javaslatokkal, esetleg országbenchmarkokkal. Az előzőekhez kapcsolódó auditok lefolytatása.

Szolgáltatások a digitális bizalom speciális jogi követelmény rendszerében

 Jogi tanácsadás a blokklánc technológiával kapcsolatos területeken (pl. token típus meghatározása, okos szerződések jogi értékelése, kriptoeszközök szabályozási szempontjainak értékelése stb.).  A vonatkozó audit lefolytatása.

Szolgáltatások a digitális bizalom gazdasági és pénzügyi követelményeivel kapcsolatban

Blockchain/token alapú vállalkozásokhoz kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások, amelyek segítséget nyújtanak ezen vállalkozások gazdasági és pénzügyi folyamataihoz (cash-flow, fenntarthatóság, stb.) 

Digitális bizalom tokengazdság feltételeihez kapcsolódó szolgáltatások

A DigitalTech EDIH e szolgáltatás keretében segít felkészíteni az EDIH ügyfeleket az új (token) gazdaság funkcionalitására. Ebben az új (token) gazdasági mechanizmusban (token gazdaságban, sőt web3-ban is) egy kkv-nak vagy a közszférának újfajta gazdasági és jogi környezetre van szüksége a mindennapi működésében. A tokengazdaság kifejezés minden olyan tevékenységet magában foglal, amely tokenekkel és közgazdaságtannal kapcsolatos. Ilyen pl. ha token kibocsájtás történik, akkor mennyi tokent érdemes kibocsájtani, milyen kategóriákkal (security, pénzügyi, stb.) vagy pl. a tokenek értékesítése milyen formában (private/public) és ütemben történjen.

Digitális üzleti folyamatok szolgáltatástervezése, meglévő folyamatok átalakítása, termékfejlesztés

A digitalizálás alatt álló KKV üzleti folyamatai a digitális térben markánsan másképp fognak kinézni, mint a fizikai térben. Így amikor egy üzleti folyamatot a digitális térre terveznek, annak üzleti logikája más lesz. Szolgáltatásainkkal támogatjuk a digitális termékhez szükséges termékfejlesztési folyamatokat, beleértve a szolgáltatástervezést, az UX tervezést és egyéb kapcsolódó tervezési folyamatokat. A folyamat fő lépései 1) előzetes felmérések, 2) fejlesztési terv készítése, 3) tanácsadói szolgáltatások elvégzése.

Szakterületi audit módszertanok elkészítése

Jogi: általános jogi, blokklánc, GDPR, fogyasztóvédelem, szabadalom.

Pénzügyi/közgazdasági: általános

Speciális kriptoeszközök (pl. NFT-k) létrehozásával kapcsolatos szolgáltatások

Még egy kriptovaluta modellezése és létrehozása is nagyon speciális tudást igényel, több mint egy évtizedes fennállásuk ellenére. Ezzel szemben a különleges kriptoeszközöket, amelyek egész iparágak forradalmasításának ígéretét hordozzák, a közvélemény még kevésbé érti. Például. fontos példa a művészet digitális jogainak védelmére használt NFT-k, amelyeket egyre gyakrabban alkalmaznak különböző területeken (pl. zenészek). Ez a szolgáltatás tanácsadói szolgáltatásokat nyújt az ilyen megoldások létrehozására. 

EBSI – az Európai Blokklánc Szolgáltatási Infrastruktúrát célzó alkalmazások üzleti tervezési támogatása

Bár az EBSI jelenleg a közszféra szolgáltatásaira összpontosít, hosszú távú célja a felhasználók szélesebb körét is elérni. Az egész EU-ra kiterjedő megoldásokat létrehozni kívánó kkv-knak érdemes felmérniük az EBSI által kínált jelenlegi és közeljövőben rejlő lehetőségeket.

Szolgáltatások műszaki megközelítésben

Blockchain alkalmazhatósági elemzés és tipikus használati esetek

Tanácsadási szolgáltatásokat nyújtunk annak eldöntésére, hogy a blokklánc/elosztott főkönyvi technológia (DLT) alapú megközelítések alkalmazása előnyös-e egy konkrét digitalizálási vagy innovációs cél elérése, illetve a várható üzleti előnyök szempontjából. A kkv szektor számára az ötletelés és a tervezési gondolkodás megkönnyítése érdekében csomagokat állítunk össze tipikus innovációs esetekből, mint adathitelesítés, ellátási lánc és eszközkövetés, intelligens szerződések, identitáskezelés. 

Követelmény és üzleti modell vezérelt platform kiválasztása és műszaki tervezés

A blokklánc-hálózat típusának (nyilvános vagy az együttműködő szervezetek között teljesen zárt hálózat) és az adott technológiai platform kiválasztása döntő lépés a sikeres blokklánc alapú megoldások tervezésében. Tanácsadói és szakértői szolgáltatásokat nyújtunk ezen döntések meghozatalában, az üzleti és extrafunkcionális (teljesítmény, megbízhatóság, rugalmasság, biztonság, titoktartás/adatvédelem) követelmények szisztematikus elemzése alapján. Az alapplatform kiválasztását követően további tanácsadói szolgáltatást nyújtunk egy életképes műszaki koncepció kialakításához.

Meglévő együttműködések és folyamatok áttelepítése blokkláncba, „blokkláncosítás”

A blokklánc és az elosztott főkönyvi technológiák egyik tipikus alkalmazási területe egy már meglévő digitalizált vállalati/szervezeti (együtt)működés áttelepítése egy új, biztonságos, hitelességet és letagadhatatlanságot biztosító platformra. Egy ilyen migráció/fejlesztés megnövekedett bizalomhoz, az üzleti folyamatok felgyorsulásához és az egyeztetési/adminisztrációs folyamatok/igények, valamint a vitás helyzetek számának radikális csökkenéséhez vezethet. Szakértői és tanácsadói szolgáltatásokat nyújtunk a megfelelő módszertan kidolgozásához, és annak végrehajtásához. A szervezetközi üzleti folyamatok migrációs aspektusai (kooperatív munkafolyamatok végrehajtása, „érkeztetett” üzenetküldés, közösen kezelt adatok stb.) a „blokkláncosítás” különösen jól ismert és hasznos alkalmazási esetei. Tanácsadási szolgáltatásokat és szakértői útmutatást nyújtunk ebben a témában, a kifejezetten folyamatmodellként rögzített folyamatokhoz (pl. Business Process Model and Notation – BPMN – formátumban) pedig gyors prototípuskészítési lehetőségeket kínálunk.

Blokklánc integráció tervezése és megvalósítása

Egy tipikus, több szervezetet átfogó blokklánc-alkalmazásnak integrálódnia kell a résztvevő szervezetek meglévő rendszereibevel és folyamataibaval. Ennek az integrációnak számos kritikus szempontja pontja van, ezért körültekintő és szisztematikus tervezést igényel; fontos példa az eltérő adatmodellek fogalmi harmonizációja a közös főkönyvi modell létrehozásához. Egyre inkább igaz az is, hogy a blokklánc alapú megoldásokhoz több blokklánc-hálózat integrálása szükséges (például nyilvános hálózat és privát „oldallánc” összekapcsolása). Tanácsadási és szakértői szolgáltatásokat nyújtunk a megfelelő integrációs megközelítés és technológia kiválasztásában a projekthez és az integrációs tervezéshez. 

Self-Sovereign Identity (SSI), Európai Blockchain Services Infrastructure (EBSI)

Technológiai értékelési és alkalmazási szolgáltatásokat nyújtunk az EBSI, illetve tágabb összefüggésben a decentralizált identitáskezelés és a Self-Sovereign Identity (SSI) számára. 

Platform szakértői szolgáltatások és oktatás (műszaki)

Szakértői szolgáltatásokat és oktatást nyújtunk a meghatározó blokklánc platformokhoz, mint A Hyperledger Fabric és az Ethereum. Fabric esetén a szolgáltatás rendszermérnöki aspektusokra is kiterjed, a hálózattervezéstől az intelligens szerződés-végrehajtáson át a teljesítmény biztosításáig.

Blockchain teljesítmény, teljesítőképesség és megbízhatóság biztosítás (műszaki)

Azon megbízások esetében, ahol már rendelkezésre állnak a tervezési prototípusok, PoC-k vagy MVP-k, empirikus teljesítmény és megbízhatóságelemzési szolgáltatásokat nyújtunk (amely nagymértékben automatizált hatáselemzésen alapul), amelynek eredményei felhasználhatóak a Test before Invest szolgáltatás keretében is. A tesztelések során észlelt hibák kiváltó okainak elemzését is elvégezzük, és szükség szerint javaslatokat teszünk a javításra. A szolgáltatás a Hyperledger Fabricre összpontosít, de elérhető Ethereum, valamint Ethereum-kompatibilis/származott platformokon is. Nagyon kritikus felhasználási esetekben validációs célú hibainjektálási kampányok tervezését is elvégezzük. 

Konzultáció

Blockchain tanácsadási szolgáltatások: audit, tanácsadás. Ideértve a megvalósításhoz és a blokklánc technológia bevezetés előtti teszteléséhez kapcsolódó tanácsadást is. A KKV számára könnyebb érthetőség miatt, szolgáltatási csomagokat állítunk fel, amelyek olyan felhasználási esetek alapján készülnek, amely a blockchain legismertebb/leghasznosabb gyakorlati alkalmazását mutatják. Ezek alapján 6 különböző csomagot határoztunk meg, melyek az alábbiak:

  1. Általános blockchain szolgáltatási csomag (pl. DLT szükségességi vizsgálat)
  2. Hitelesítési szolgáltatási csomag (pl. dokumentum hitelesítés, stb.)
  3. Termékkövetési szolgáltatási csomag
  4. Smart contract szolgáltatási csomag
  5. Pénzügytechnikai szolgáltatási csomag (pl. token kibocsátás technológiai paraméterei)
  6. Identity / azonosítási Szolgáltatási csomag

Közigazgatási tanácsadási szolgáltatások keretében a közigazgatás számára speciális szaktanácsadási tevékenységet folytatunk, amely során kiemelt figyelmet fordítunk az EU által kiemelt szolgáltatási területekre: eID, eSignature, eDelivery, e Invoicing. Ezen kívül az EBSI-n futó az Európai Bizottság által elkészített megoldások implementálásához kapcsolódó tanácsadás is ezen szolgáltatás keretében valósul meg. 

Blockchain képzések

Vedd igénybe blockchain tréningeinket és biztosíts akár szervezetszintű képzéseket vállalkozásod, szervezeted számára.

Hogyan lehet jelentkezni a szolgáltatásra?

A programba történő jelentkezés során a vállalkozás több igényfelmérő egyeztetésen esik át, amelyek a szakmai orientációban segítenek. Ennek eredményeként kollégáink a vállalkozás igényeire szabott szolgáltatásokat határoznak meg és ajánlanak ki. A vállalkozás az ajánlatokat elfogadva veheti igénybe a szolgáltatásokat, párhuzamosan akár többet is, amely során auditáció, konzultáció, és képzés is történhet.

A szolgáltatások térítésmentesek, nem jelentenek a vállalkozás számára közvetlen anyagi kiadást, mivel a vállalkozás az egyébként minden hazai cég számára rendelkezésre álló de minimis keretéből veheti igénybe a szolgáltatásokat. A de minimis egy vállalkozástámogatás, amely a cégek versenyképességének növelésének céljából jött lére, ezzel segítve a cégek fejlődését a piacon.

Ismered már az EDIH programban való részvételnek folyamatát?

Amennyiben még nem, látogasd meg a „Hogyan működik” oldalunkat, ahol megismered a teljes folyamat egyes állomásait, a konzultáció térítésmentes igénybevételének feltételeit.

Jelentkezés

A jelentkezés gombra kattintva átirányítunk a jelentkezői űrlapra!

Blockchain szolgáltatást szeretnél igénybe venni?

Jelentkezz az általad kiszemelt konzultációra a jelentkezés gombra kattintva.

Nem tudod még mi adhat megoldást, de fejlődni szeretnél?

Jelentkezz az alábbi gombra kattintva, majd a kollégáink segítenek a megfelelő orientációban!

Segítségre van szükséged?

Írj nekünk!

Munkatársunk a lehető leghamarabb felveszi veled a kapcsolatot.

Név(Kötelező)
background glow 02
background glow 02

A „DigitalTech EDIH” c. projekt megvalósulását Magyarország Kormánya, illetve a Miniszterelnökség Területfejlesztési Parlamenti Államtitkársága támogatta.

A DigitalTech EDIH projektet megvalósító konzorcium részére 1.080.000.000 Ft költségvetési támogatás került megítélésre a közvetlen irányítású európai uniós programokban való magyar részvétel növeléséről, valamint egyes közvetlen uniós pályázatok önerő költségének biztosításáról szóló 1612/2022. (XII. 13.) Korm. határozat keretében.

Elérhetőségek

info [kukac] digitaltechedih.hu

EIT Digital Budapest CLC
1117 Budapest, Bogdánfy Utca 10/a.
© 2023 DigitalTech EDIH Magyarország.
Minden jog fenntartva.